info@innovationsledelse.dk

Innovationsanalyse

Vi måler jeres kapacitet og evne til at gennemføre succesfulde innovationer.  Vores metode er uhyre effektiv og koster minimalt med tid i jeres organisation.

Vi identificerer jeres styrker og svagheder på seks områder:

  • Fokuseret ledelse
  • Dybe kompetencer
  • Faciliterende kultur
  • Aktiv læring
  • Understøttende strukturer og processer
  • Intelligent beslutningskraft

Først gennemfører vi et kort interview med ledelsen for at forstå forretningen og opgaverne, som organisationen står overfor. Vi spørger ind til særlige opmærksomhedspunkter, som ledelsen ønsker fokus på, og til hvordan man hidtil har håndteret sin innovationsindsats.

Derefter udsender vi et online-spørgeskema, som tager ca. 20 minutter at udfylde, til udvalgte dele af organisationen. Vi gennemfører derefter en grundig databehandling og tolkning af disse data, som vi samler i en rapport og en præsentation.

Rapport og præsentation overdrages på endnu et møde med ledelsen, hvor resultaterne gennemgås. Vi fremlægger vores konklusioner og anbefalinger og informerer ledelse om mulige indsatsområder for at optimere organisationens innovationsevne.

Med analysen i hånden har ledelsen et meget præcist billede af organisationens innovationsevne for en minimal forstyrrelse af organisationen.

Kontakt os for yderligere information.