info@innovationsledelse.dk

Metodik

Vores innovationsledelse bygger på et stort forskningsprogram hos CENTRIM, Centre for Innovation Management, på universitetet i Brighton syd for London. CENTRIM har undersøgt mere end 100 virksomheders styrker og svagheder inden for innovation og på den baggrund etableret den model, som vi benytter.

Modellen og datagrundlaget er videreudviklet til et virkelighedsnært værktøjssæt af den amerikanske kursusvirksomhed Barnes & Conti, der dermed står bag kursusmaterialet vi anvender.

Vores innovationsanalyse er baseret direkte på CENTRIMs forskning og giver et præcist billede af organisationens evner og kompetencer inden for innovation på basis af et meget lille indgreb i organisationen. Alt hvad det kræver er et interview med ledelsen og udfyldelse af et spørgeskema for alle eller dele af organisationen. Spørgeskemaet tager ca. 20 minutter at gennemføre. På basis af interviewet og de behandlede spørgeskemaer kan vi give et billede af organisationens innovationsevne, samt konklusioner og anbefalinger til ledelsen.

Vores kursus i innovationsledelse tager afsæt i fem faser, som CENTRIM har identificeret som nødvendige for at sikre succesfulde innovationsforløb. I Seaching-fasen sættes rammerne for innovationen og det er i denne fase kreativitet er i højsædet. I Exploring-fasen undersøges og valideres ideer og i Committing-fasen tages beslutning om hvilke af de mulige innovationsforløb, der skal allokeres ressourcer til og interessenter identificeres og påvirkes. I Realizing-fasen sættes teamet og innovationsprocessen drives frem mod de ønskede resultater. I den sidste fase, Optimizing, vurderes den skabte værdi, man opsamler erfaringer og fejrer de opnåede mål.

CENTRIMs hjemmeside
http://centrim.mis.brighton.ac.uk/about